Форекс за теб !

 

Прочетете информацията, която ви предоставяме и ще можете да достигнете желаните от вас печалби

 

 

 

Начало Курсове Графики Таблици Връзка

         

 

Навигация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вълни на Волф

Вълните на Волф са модел на пазарно поведение, който се наблюдава като закономерност на всеки финансов пазар. Според автора на модела той е свързан с естествения ритъм на пазара. Формата му в основата си показва борбата за равновесие между търсенето и предлагането, което предполага, че шаблонът не е бил измислен и адаптиран към особеностите на проявление на пазарното движение, а е бил открит като средство за предсказване на нивата на търсене и предлагане.

Моделът на Волф е твърде разнообразен при проявлението си за различните времеви периоди, но все пак при конструирането му има строго определени правила, с които, при коректно интерпретиране, може да се постигне изключителна прецизност във връзка с прогнозирането на цената.

Особеност на шаблона е, че се изгражда само на база ценовото поведение, без да се използват каквито и да са допълнителни индикатори.

Основният фактор при интерпретирането на модела е симетрията. Както се вижда на долните графики, най-прецизният модел е налице, когато вълните 1-3-5 са с равни по дължина времеви интервали между вълновите цикли.

Пример за възходящ модел Пример за низходящ модел

Основните принципи при идентифицирането на модела са следните:

1. Вълни 3 и 4 трябва да се поберат в канала, започнат от вълните 1 и 2;

2. Вълни 1 и 2 са приблизително равни по дължина на 3 и 4;

3. Трябва да са налице относително равни времеви интервали между вълните.

Моделът може да бъде открит обикновено в:

- покачващи се канали при възходящ тренд;

- спадащи канали при низходящ тренд;

- канали между ключовите исторически нива в периоди на консолидация.

Важно е да се отбележи, че вълна 5 излиза в края си над или под каналната линия, създадена от вълните 1 и 3. Това движение обикновено е фалшив пробив на канала и е идеалната възможност за откриване на позиция, случва се в по-голямата част от развитието на модела, но не се приема като задължителен критерий за съществуването му.
Точката, определена от края на вълна 6, представлява нивото за цел на ценовото движение и е най-продължителният компонент в структурата на модела на Волф. Тя се определя като се свържат с линия краищата на вълни 1 и 4 от графиката.

Важно за приложението на шаблона е да запомним, че когато следим формирането му благоприятният момент за откриване на позиция е в точка 5, като определяме докъде да държим позицията, като построяваме вълна 6 и гледаме къде се получава завършването й.

Освен ценовата дестинация на прогнозируемата вълна, според философията на модела, може да се предскаже кога ще бъде достигната целта. Това става като се свържат с линия краищата на вълните 2 и 4 и точката, където тя се пресече с линията 1-3-5, се получава времевият момент, в който ще бъде достигната целта.
В идеалния вариант ценовият и времевият таргет трябва да могат да бъдат свързани с една и съща вертикална линия.

Ако сравним така представения модел с други налични шаблони, няма как да не установим, че е идентичен с фигурата диагонален триъгълник (терминален импулс) от вълновия принцип на Елиът, който също се явява завършващ цикъл в съответното движение и предвещава рязък обрат на пазарната посока. Уникалността на модела на Волф се изразява в определянето на целта на движението по ценовата и времевата скала на графиката.
Както и другите шаблони, ползвани като стратегии, така и моделът на Волф е доста субективен и изисква едновременно придържане към стандартните правила и творческа интерпретация в определени моменти, когато е наложително. За правилното му прилагане е нужно задълбочено изучаване на проявлението на модела в пазара и времевия интервал, където ще бъде използван.
                                                                                                                                

 

Основни характеристики на убежденията

Три са базовите характеристики, свързани с убежденията, които трябва да разберем с цел успешно прилагане на петте основни истини за пазара на функционално ниво в психическата ни среда:

1. Убежденията изглежда водят свой собствен живот и следователно се противопоставят на всяка сила, която би променила настоящата им форма;

2. Всички активни убеждения изискват изразяване;

3. Убежденията продължават да работят независимо дали съзнателно забелязваме тяхното съществуване.
 

Сега последователно ще разгледаме подробно всеки един от горните аспекти на убежденията.
1. Убежденията се противопоставят на всяка сила, която би променила настоящата им форма

Убежденията изглежда са изградени от тип енергия, която по естествен път се противопоставя на всичко, което би променило дори и в най-малка степен текущото им съществуване. Обаче това не означава, че те не могат да бъдат променяни. Може, но не по начина, по който си мислят повечето хора. Просто трябва да разберем как да работим с тях.

След като едно убеждение е формирано, то не може да бъде разрушено - не можем да го накараме да спре да съществува или да се изпари, сякаш изобщо никога не го е имало.
Ако то усети, че е умишлено игнорирано, ще намери начин да изрази присъствието си в процеса на мислене или поведението ни.
Най-лесно и ефективно е да работим с убежденията като ги направим нефункционални посредством изтегляне на енергията от тях. Процесът се нарича деактивация. След него първоначалната структура на убеждението остава цяла, така че технически няма промяна. Разликата обаче е, че убеждението вече няма потенциал да влияе като фактор върху възприемането на информация или върху поведението ни.
Предполага се, че щом е възможно да направим едно убеждение неактивно, то можем да направим същото с което и да е убеждение.
Тайната за ефективна промяна на убежденията е осъзнаването, че просто трансформираме енергията от едно разбиране към друго, което е по-полезно от гледна точка на изпълнение на нашите желания и постигане на нашите цели.

2. Всички активни убеждения изискват изразяване

Убежденията попадат в следните две категории: активни и неактивни. Разликата между двете е проста: активните са заредени с енергия, те могат да действат като фактор върху възприемането на информация и нашето поведение. Неактивните, поради различни причини, вече нямат енергия, така че не могат да въздействат на начина, по който възприемаме информацията или начина, по който изразяваме себе си. Казваме, че дадено убеждение изисква да бъде изразено, понеже след като веднъж сме във властта му, то изглежда нищо не може да спре потока от енергия, която то генерира. Обаче какво би се случило, ако дадено наше убеждение е в конфликт с нашите намерения, цели или желания? Значението на подобен конфликт може да има голям ефект върху резултатите от борсовата ни игра. Когато умишлено поставим под съмнение дадено убеждение (усъмним се в това, което знаем) и искрено желаем да получим отговор, предразполагаме съзнанието си към разрешение на даден проблем. В такъв случай ние получаваме мисли или идеи, които са различни от всичко, което съществува в нашето рационално съзнание. Нека приемем, че разбираме напълно същността на вероятностите и знаем, че следващата ни сделка просто е една от поредицата сделки, които имат вероятностен изход, обаче ни е страх да я осъществим или сме склонни да направим някоя грешка, основаваща се на нерационален страх. Ще поясним, че причина за страха е потенциалът да определяме и интерпретираме пазарната информация като заплашителна, като източникът за това са нашите очаквания - когато пазарът генерира информация, която не съответства на нашите очаквания, то възходящите и низходящи барове придобиват качество на негативно заредени.

За да можем да мислим във вероятности, трябва да сме убедени на функционално ниво, че всяко преимущество има случаен изход. Тогава ще постигнем състояние на съзнанието, което е освободено от страх и тревога. Докато активно не тренираме съзнанието си да очаква уникален изход, ние ще изживяваме само това, което вече знаем, а всяка друга информация или възможности, които не са в съответствие с това, което знаем и очакваме, просто ще преминат покрай нас без да бъдат възприети. Това е тайната да постигнем постоянен успех като борсови играчи.

3. Убежденията продължават да действат независимо дали съзнателно забелязваме тяхното съществуване

С други думи не трябва активно да си спомняме или да имаме съзнателен достъп до определено убеждение, за да може то да действа като фактор при възприемането на пазарната информация или върху нашето поведение на пазара. Трудно е да повярваме, че нещо, което дори е трудно да си спомним, може да оказва влияние върху живота ни.

Обаче, ако се замислим, много от нещата, които сме научили през живота си, са запазени на несъзнателно или подсъзнателно ниво. Ако се опитаме да си спомним как сме се научили да извършваме сделки на пазара, няма да можем да възпроизведем почти нищо от процеса на обучение. Ако трябва обаче да научим някой друг да взема решения за търговия, ще бъдем изумени от това колко много има да се учи.

източник: www.investor.bg
 

        

Неписани правила на пазара Forex:

Не се опитвайте да следите много инструменти съсредоточете се върху няколко.

 Akmeter EUR

 

 

 

Начало   l   Курсове   l   Графики   l   Таблици  l   Връзка  

 

eXTReMe Tracker

 TOP 100 FOREX SITES  TOP 100 STOCK INVESTING SITES  Economics sites at TopDepo.com  TOP 100 FINANCIAL SITES 

Copyright 2006 http://forex.goldeye.info/  All Rights Reserved.