Форекс за теб !

 

Прочетете информацията, която ви предоставяме и ще можете да достигнете желаните от вас печалби

 

 

 

Начало Курсове Графики Таблици Връзка

         

 

Навигация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избираме най-добрия Forex брокер

В наши дни валутната онлайн търговия(Foreign Exchange) става все по-популярна у нас. С бързи темпове нарастват и инвестиционните посредници в България, които предлагат тази услуга. Разбира се, можете да се спрете и на чуждестранен брокер на цената на по-високи трансферни разходи.На какво трябва да обърнете внимание обаче, когато решите да отворите сметка за валутна търговия?

 

Репутацията на компанията

Потърсете информация за честността на Forex брокера, начина му на работа, отношението към клиентите и т.н. Мнения по въпроса можете да намерите в публикации, форуми или от познати, имащи опит в този бизнес. Не са малко случаите, в които брокерът прилага трикове, с цел по-големи печалби.Освен това понякога ако даден клиент започне да печели, и то бързо, той може да бъде поставен в неизгодни условия за търговия. Известни са случаи като този, когато такива клиенти биват поставени на ръчно изпълнение, като съответно има забавяне на изпълнението и често рекотиране. Макар да ви звучи невероятно, това е напълно възможно поради факта, че Forex е най-слабо регулираният пазар в международен мащаб.

Спред

Спредът е разликата между котировките купува и продава, като оттук идва основна част от печалбата на посредника. На страницата на всеки брокер има обявени спредовете на различните валутни двойки. Тенденцияте в последните години, с нарастването на конкуренцията, е намаляване на спредовете. Вече не един брокер предлага 2 пипса спред на EUR/USD, USD/JPY и 3 на GBP/USD USD/CHF и др. В България, както обикновено, изоставаме и спредът е минимум 3 пипса. Друг въпрос е дали спредът е фиксиран или променлив. Някои брокери предлагат променлив спред в зависимост от пазарните условия, като при нормални обстоятелства той е по-нисък от този на брокерите, предлагащи фиксиран. Увеличение на спреда може да се наблюдава при много бурни движения, обикновено при излизането на фундаментални новини (данни за заетостта, търговски дефицит). Най-бруталният случай, който съм наблюдавал, е 30 пипса на EUR/USD.Преди време някои западни брокери използваха различен спред за мини и стандартни сметки, така че се уверете, че тази практика вече не се прилага.

Изпълнение на поръчките

Тук въпросът е колко бързо се изпълняват поръчките, било пазарни, или отложени. Разбира се, всеки Forex брокер рекламира незабавно изпълнение, но особено при обявяване на новини, нещата не стоят точно така. При данни за заетостта съществуват случаи, когато разбирате дали е изпълнена поръчката ви часове по-късно. По въпроса можете да получите реална информация единствено от настоящи клиенти на посредника. Настройките на демо сървърите са различни, така че не са показателни за изпълнението на реална сметка за търговия. До голяма степен за скоростта на изпълнението определящо е дали брокерът прилага автоматично изпълнение или всяка поръчка трябва да се потвърждава от дежурен дилър. Всеки посредник има различна политика по въпроса. Някои са напълно автоматизирати, някои изискват потвърждение само на поръчки над определен размер, а трети потвърждават ръчно всяка поръчка.Друг проблем при изпълнението е рекотирането. Малко брокери прилагат практиката да получаваш цената, на която си кликнал (WYCIWYG - What you click is what you get), дори ако цената вече се е променила на пазара. При повечето посредници ще получите нова котировка. Както при слипиджа, тези котировки би трябвало да са наполовина и в полза на клиента. Като цяло избягвайте брокери, за които сте чували, че имат голям брой рекотирания спрямо броя на поръчките.

Слипидж

Слипиджът представлява разликата в цената между подадената поръчка и изпълнението й. Политиката на брокерите се различава при изпълнението на лимит и стоп поръчки. Някои от тях гарантират точното изпълнение на тези поръчки, но в повечето случаи при определени условия. Например се изисква тези поръчки да отстоят на определено разстояние от пазара (да речем над 50 пипса) или да са въведени определено време преди фундаментални данни или затварянето на пазара в петък. Другият вид брокери не гарантират тези поръчки, а ги изпълняват на първата търгуваема цена на пазара.Броят на брокерите, гарантиращи точно изпълнение, намаля през последните 2 години, поради големите гапове в цената (рязък скок в цената, като няма извършени сделки) при излизане на новини. Причината е, че посредникът плаща от джоба си разликата между поръчката и първата възможна цена, на която може да изкара позицията на реалния пазар.Слипидж може да се наблюдава и при пазарни поръчки. При равни други условия той трябва да бъде както и отрицателен, така и положителен. Ако в повечето случаи при търговия наблюдавате отрицателен слипидж, трябва да си зададете въпроси относно честността на посредника ви.

Маржин

Маржинът представлява гаранционна сума, която служи за обезпечение по открити позиции и дава възможност да се търгува със средства, многократно превишаващи вложената сума. Това съотношение обикновено варира от 50:1 до 400:1.Използваният маржин при различните двойки е различен. Също така някой брокери изискват по-висок маржин през уикенда. Потърсете информация и за политиката на закриване на позиции при липса на достатъчно средства по сметката на клиента.

Лихви

Брокерите начисляват лихви на откритите позиции за пренос на позиция за следващия работен ден. В зависимост от валутната двойка тези лихви могат да са положителни и отрицателни за клиента. Те се начисляват обикновено в 24 часа българско време, като представляват лихвения диференциал между валутите и се представят като СУАП число. Всеки брокер сам определя тези СУАП числа, като стойностите им могат значително да варират.Някои от посредниците начисляват лихва и върху свободните средства по сметката на клиента.

Платформа за търговия

Почти всички брокери предлагат откриване на демо-сметка, като по този начин потенциалните клиенти могат да се запознаят с възможностите, които предлага платформата, както и да оценят удобството за работа с нея. Платформите също могат да включват и новини в реално време, анализи, графики и др. Както споменах по-горе, сървърите за демо-търговия са настроени по различен начин от тези на реалните сметки. До голяма степен те работят по перфектен начин за клиента. По тази причина не съдете по демо-сметките за изпълнението на поръчките и слипиджа на дадения брокер.Различните брокери предлагат различен брой двойки за търговия и инструменти. В зависимост от интересите ви за търговия можете да откриете брокери, предлагащи многобройни екзотични валутни двойки, както и търговия с опции и фючърси.Друга услуга, която се предлага на пазара, е автоматизираната търговия посредством т.н. API (Application Programming Interface).

Размери на сметките

Брокерите имат различни изисквания относно минималната сума за откриване на сметка. Някои предлагат два вида сметки мини и стандартни. Тези сметки предлагат различни условия за търговия, брой инструменти и размер на минималния търгуван обем. Също така понякога има изискване за минимален баланс по сметката, при спадане под който се изисква захранване на сметката или тя се закрива.

Търгуван обем

Брокерите имат ограничение относно минимален и максимален обем на търговия (с малки изключения) посредством онлайн платформите си. Относно минималния обем вече се предлагат многобройни варианти, като за българския пазар обикновено е 1000 единици. В повечето случаи търгуваните суми трябва да са кратни на 1000 или 10 000. Но се срещат брокери, чрез които може да се търгува произволна сума, ограничена само от горна граница.Ако смятате да търгувате милиони, нещата се усложняват. Максималният обем, търгуван чрез платформа, варира в зависимост от валутните двойки. Могат да се срещнат стойности от 1 млн. до 20 млн. единици. При големи сделки почти 100% минавате на ръчно изпълнение, като се увеличава шансът за рекотиране и слипидж.

Сигурност на средствата

Брокерът задължително трябва да е регулиран от някоя от следните инстанции:
България: КФН
Швейцария: Federal Department of Finance, ARIF, ACI Suisse.
САЩ: CFTC или NFA
Великобритания: FSA
Азия: ASIC или AFSL

И последно, потърсете информация доколко средствата на клиентите са застраховани при финансов колапс на компанията.
 

Източник Investor.bg

 

Неписани правила на пазара Forex:

Никога не се доверявайте сляпо на някой. Никога не вярвайте сляпо на изказванията на Forex анализатори по радио или телевизия, списания или вестници.

 Akmeter EUR

 

 

 

Начало   l   Курсове   l   Графики   l   Таблици  l   Връзка  

 

eXTReMe Tracker

 TOP 100 FOREX SITES  TOP 100 STOCK INVESTING SITES  Economics sites at TopDepo.com  TOP 100 FINANCIAL SITES 

Copyright 2006 http://forex.goldeye.info/  All Rights Reserved.